Podczas rozmów telefonicznych słychać echo lub szum.

  • Zmniejsz poziom głośności.
  • Ustaw [Speech Quality] na [Mode 1] lub [Mode 2].
  • Jeśli hałas otoczenia inny niż dźwięk rozmowy telefonicznej jest duży, spróbuj zredukować ten hałas.
    • Zamknij okno, jeśli hałas ruchu drogowego jest duży.
    • Zmniejsz poziom klimatyzacji, jeśli hałas z klimatyzacji jest duży.