Funkcja Seek uruchamiana jest po kilku sekundach od rozpoczęcia odsłuchiwania. (XAV-AX8150(EUR))

  • Stacja nie jest stacją typu TP lub jej sygnał jest słaby.
    • Dezaktywuj TA.