Inne ustawienia podczas odtwarzania

Podczas odtwarzania wideo z urządzenia HDMI podłączonego do złącza HDMI lub z urządzenia USB podłączonego do portu USB, dalsze ustawienia są dostępne po dotknięciu (opcja).

Picture EQ

Dostosowuje jakość obrazu do własnych upodobań: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Dostępne tylko przy zaciągniętym hamulcu postojowym.)


Aspect

Wybiera współczynnik proporcji ekranu urządzenia. (Dostępne tylko przy zaciągniętym hamulcu postojowym.)

Pozycja Szczegóły
Normal Wyświetla obraz w proporcjach 4:3 w oryginalnym rozmiarze, z bocznymi paskami wypełniającymi ekran w proporcjach 16:9.
Zoom Wyświetla obraz w proporcjach 16:9, który został przekonwertowany na format letterbox w proporcjach 4:3.
Full Wyświetla obraz w proporcjach 16:9 w oryginalnym rozmiarze.
Captions Powiększa obraz w poziomie, dopasowując podpisy do ekranu.