Nie można obsługiwać urządzenia.

  • Naciśnij i przytrzymaj HOME przez ponad 10 sekund, aby uruchomić ponownie urządzenie. Ze względów bezpieczeństwa nie należy uruchamiać ponownie urządzenia podczas jazdy.