Nie można włączyć wyświetlacza.

  • Wyświetlacz może nie być prawidłowo zamontowany.
    • Sprawdź, czy instalacja i podłączenie wyświetlacza zostały wykonane odpowiednio dla danego urządzenia.