Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, należy odwiedzić witrynę pomocy technicznej, a następnie podstępować zgodnie z instrukcjami online.

Uwaga

  • Podczas aktualizacji nie należy odłączać urządzenia USB.