Rozwiązywanie problemów

Wykonaj następujące czynności przed poproszeniem o usługę naprawy.

  • Przeczytaj odpowiednie instrukcje i tematy dotyczące rozwiązywania problemów, które zawiera niniejszy dokument Przewodnik pomocniczy.
  • Problemy mogą zostać rozwiązane poprzez aktualizację oprogramowania. Po zainstalowaniu aplikacji „Support by Sony” na smartfonie można w wygodny sposób uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania.
  • Odwiedź naszą witrynę pomocy technicznej.
Jeśli żadne z powyższych nie działa, skonsultuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.