Wprowadzanie ustawień początkowych

Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, po wymianie akumulatora samochodowego lub zmianie połączeń należy wprowadzić ustawienia początkowe.

Jeśli ekran ustawień początkowych nie pojawi się po włączeniu urządzenia, należy przywrócić ustawienia fabryczne, aby zainicjować urządzenie.

 1. Dotknij [Language], a następnie ustaw język wyświetlania.
 2. Dotknij wielokrotnie [Demo], aby wybrać [OFF] w celu wyłączenia trybu demonstracyjnego.
 3. Dotknij [Set Date/Time], a następnie ustaw datę i godzinę.
  XAV-AX8150(EUR): przeskocz do kroku 6.
 4. Po ustawieniu daty i godziny, dotknij [OK].
  XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN): przejdź do kroku 5.
  XAV-AX8100(UC): przeskocz do kroku 6.
 5. Dotknij [Tuning Steps], a następnie ustaw krok strojenia FM/AM. (XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))
 6. Aby wrócić do poprzedniego ekranu, dotknij (wstecz), a następnie dotknij [OK].
  Wyświetlone zostanie ostrzeżenie dotyczące uruchamiania.
 7. Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące uruchamiania, a następnie po zaakceptowaniu wszystkich warunków, dotknij [Close].
  Ustawienie zostało wprowadzone.

To ustawienie można dodatkowo skonfigurować w menu ustawień.