Nawiązywanie połączenia

 1. Naciśnij HOME, a następnie dotknij [Phone].
 2. Dotknij jedną z ikon połączenia na ekranie telefonu BLUETOOTH.

  Ilustracja przedstawiająca ikony połączenia na ekranie telefonu BLUETOOTH

  A. (historia połączeń)*

  Wybierz kontakt z listy historii połączeń. Urządzenie zapamiętuje 20 ostatnich połączeń.

  B. (ponowne wybieranie)

  Nawiąż połączenie automatycznie z ostatnim kontaktem.

  C. (kontakty)*

  Wybierz kontakt z listy nazwisk/numerów. Aby wyszukać żądany kontakt w kolejności alfabetycznej z listy nazw, dotknij (wyszukiwanie alfabetyczne).

  D. (klawiatura numeryczna)

  Wpisz numer telefonu.

  E. Ulubione (ulubione)

  Wybierz zapisany kontakt.
  Aby zapisać kontakt, patrz „Aby dodać numery telefonów do ulubionych” poniżej.

  *Telefon komórkowy musi obsługiwać profil PBAP (Phone Book Access Profile).

 3. Dotknij (połączenie).
  Telefon nawiąże połączenie.

Aby dodać numery telefonów do ulubionych

W ulubionych można zapisać do 6 kontaktów.

 1. Na ekranie telefonu dotknij (kontakty) i wybierz numer telefonu, który chcesz zapisać w ulubionych.
  Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia.
 2. Dotknij [Add to Favorites].
 3. Dotknij żądanego zaprogramowanego ustawienia w ulubionych, aby zapisać numer telefonu.
  Kontakt zostanie zapisany w ulubionych.