Ikona Android Auto nie pojawia się na ekranie HOME.

  • Sprawdź telefon Android i zaakceptuj zastrzeżenia oraz żądania uprawnień wymagane do użycia Android Auto na telefonie Android.
  • Brak zainstalowanej aplikacji Android Auto na telefonie Android.
    • Pobierz i zainstaluj aplikację Android Auto na telefonie Android.
  • Telefon Android nie jest kompatybilny z Android Auto.
    • Telefon Android musi obsługiwać Android Auto. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną z telefonem Android lub odwiedź stronę Android Auto.
  • Odłącz telefon Android od portu USB i podłącz go ponownie.
  • Android Auto może nie być dostępne w Twoim kraju lub regionie.