Kanał dla dorosłych nie jest blokowany, chociaż wprowadzono ustawienia kontroli rodzicielskiej.

  • Po dostrojeniu się do kanału dla dorosłych, wyświetlony zostanie ekran z pytaniem o kod dostępu. Po wprowadzeniu kodu dostępu kontrola rodzicielska zostanie odblokowana dla wszystkich kanałów, dopóki urządzenie nie zostanie wyłączone lub kontrola rodzicielska nie zostanie ponownie włączona.
    • Ustaw ponownie [Parental Control] na [Locked] w opcji SXM ().