Połączenie zostało odbierane przypadkowo.

  • Podłączony telefon jest ustawiony na automatyczne odbieranie połączenia.
  • Ustawienie [Auto Answer] w tym urządzeniu jest ustawione na [ON].