Dotyk wielopunktowy nie jest rozpoznawany.

  • Obsługa dotyku wielopunktowego nie jest wspierana przez to urządzenie.