General

Cannot play this content.


Dla źródła USB:

 • Aktualnie wybranej zawartości nie można odtworzyć ani przejść do następnej.
  • Zawartość nie ma obsługiwanego formatu pliku. Sprawdź obsługiwane formaty plików.

Dla źródła HDMI:

 • Urządzenie odbiera nieobsługiwany sygnał wejściowy.
 • Może wystąpić awaria kabla połączeniowego.
  • Wymień kabel.

Device no response

 • Urządzenie nie rozpoznaje podłączonego urządzenia USB.
  • Podłącz ponownie urządzenie USB.
  • Sprawdź, czy urządzenie USB jest obsługiwane przez urządzenie.

No Playable Data

 • Urządzenie USB nie zawiera danych możliwych do odtworzenia.
  • Załaduj dane muzyczne/pliki do urządzenia USB.

Overcurrent caution on USB.

 • Urządzenie USB jest przeładowane.
  • Odłącz urządzenie USB.
  • Wystąpiła usterka urządzenia USB lub podłączono nieobsługiwane urządzenie.

USB device not supported

 • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zgodności urządzenia USB, odwiedź witrynę pomocy technicznej.

USB hub not supported

 • Koncentratory USB nie są obsługiwane przez to urządzenie.