Strojenie

 1. Wybierz żądane pasmo (FM1, FM2, FM3, AM1 lub AM2).
 2. Przeprowadź strojenie.

  Dostrajanie automatyczne

  Dotknij SEEK–/SEEK+.
  Skanowanie zatrzymuje się, gdy urządzenie odbierze stację.

  Dostrajanie ręczne

  Dotknij i przytrzymaj /(lewo/prawo), aby zlokalizować przybliżoną częstotliwość, a następnie dotknij wielokrotnie /(lewo/prawo), aby dokładnie dostroić się do żądanej częstotliwości.

Zapisywanie ręczne

Podczas odbierania stacji, którą chcesz zapisać, dotknij i przytrzymaj żądany numer zaprogramowanej stacji.

Odbieranie zapisanych stacji

Wybierz pasmo, a następnie dotknij żądanego numeru zaprogramowanej stacji.