Zegar ustawiany automatycznie jest niedokładny.

  • Dane zegara przekazywane za pośrednictwem fal radiowych nie są dokładne.
    • Naciśnij HOME, wybierz [Settings] [General] [Date/Time] [Set Date/Time], a następnie ustaw na [Manual]. Następnie dotknij (rejestracja/konfiguracja) i dostosuj zegar ręcznie.