WebLink™

Aplikacja „WebLink Host” umożliwia korzystanie z funkcji „WebLink Apps”, takich jak odtwarzacz wideo lub muzyczny na podłączonym telefonie iPhone/Android.

Uwagi dotyczące użytkowania WebLink™

 • Zapoznaj się ze stroną WebLink™, aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych wersji OS. Przed użyciem zaktualizuj OS do najnowszej wersji.
 • Szczegółowe informacje na temat zgodnych modeli można znaleźć na liście zgodności na następującej stronie:
  http://abaltatech.com/WL
 • Pobierz aplikację „WebLink Host” dostępną w sklepie Google Play dla posiadanego telefonu Android i dostępną w sklepie App Store dla posiadanego telefonu iPhone.
 • Podczas konfigurowania ustawień, na przykład podczas początkowej konfiguracji połączenia może być wymagane połączenie sieciowe. Należy upewnić się, że połączenie sieciowe jest dostępne w telefonie iPhone/Android.
 • Podczas używania funkcji Cast, może być wymagane wprowadzenie ustawień w telefonie iPhone/Android.
 • Szczegółowe informacje na temat aplikacji „WebLink Apps” znajdują się na stronie „WebLink Apps”.
 • Funkcja WebLink™ i/lub niektóre „WebLink Apps” mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub regionie.
 • W przypadku korzystania z funkcji Cast i podłączania telefonu iPhone, orientacja ekranu jest taka sama, jak orientacja ekranu telefonu iPhone.
 1. Podłącz telefon iPhone/Android z urządzeniem głównym za pomocą połączenia BLUETOOTH.
 2. Podłącz telefon iPhone/Android do portu USB.
  Aby podłączyć iPhone, użyj kabla połączeniowego USB dla iPhone (brak w zestawie).
  Aby podłączyć telefon Android, użyj odpowiedniego kabla połączeniowego (brak w zestawie).
 3. Naciśnij HOME, a następnie dotknij ikony WebLink™.
  Ekran WebLink™ zostanie wyświetlony na ekranie urządzenia. Dotknij i kontroluj aplikacje.

Wskazówka

 • Można przełączać się pomiędzy aplikacją Apple CarPlay/Android Auto i WebLink™, jeśli te aplikacje są zainstalowane na telefonie iPhone/Android.