Brak komunikatów drogowych.

  • Wyłącz komunikaty DAB.
    • Komunikaty drogowe (TA) są niedostępne, gdy włączone są komunikaty DAB.