Dźwięk przeskakuje podczas przesyłania strumieniowego lub połączenie BLUETOOTH nie powiodło się.

  • Zmniejsz odległość między urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH.
  • Jeśli urządzenie BLUETOOTH znajduje się w obudowie, która zakłóca sygnał, należy zdjąć obudowę podczas korzystania z urządzenia.
  • W pobliżu używane są niektóre urządzenia BLUETOOTH lub inne urządzenia (np. radiostacje amatorskie) emitujące fale radiowe.
    • Wyłącz inne urządzenia.
    • Zwiększ odległość między urządzeniem a innymi urządzeniami.
  • Odtwarzanie zatrzymuje się na chwilę, gdy urządzenie łączy się z telefonem komórkowym. Nie jest to usterka.