Wyświetlane ekrany

Ekran odtwarzania:

Ilustracja ekranu odtwarzania

Ekran HOME:

Ilustracja ekranu głównego

Ekran OPTION:

Ilustracja ekranu opcji

1. Wskazanie stanu
Ikona na wyświetlaczu Szczegóły

(tłumienie)
Świeci się, gdy dźwięk jest tłumiony.

(Częstotliwości alternatywne)
Świeci się, gdy dostępna jest funkcja AF (alternatywne częstotliwości). (XAV-AX8150(EUR))

(Komunikaty drogowe)
Świeci się, gdy dostępne są bieżące informacje o ruchu drogowym (TA: komunikaty drogowe). (XAV-AX8150(EUR))

(komunikat DAB)
Świeci się, gdy dostępny jest komunikat DAB. (XAV-AX8150(EUR))

(DAB)
Wskazuje stan siły sygnału odbiornika radiowego DAB. (XAV-AX8150(EUR))

(SiriusXM)
Wskazuje stan siły sygnału podłączonego tunera samochodowego SiriusXM. (XAV-AX8100(UC))

(BLUETOOTH)
Świeci się, gdy sygnał BLUETOOTH jest włączony. Miga, gdy połączenie jest w toku.

(dźwięk)
Świeci się, gdy dostępne jest odtwarzanie z urządzenia audio po włączeniu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

(telefon komórkowy)
Świeci się, gdy dostępne są rozmowy w trybie głośnomówiącym po włączeniu HFP (Handsfree Profile).

(antena)
Wskazuje stan siły sygnału podłączonego telefonu komórkowego.

(akumulator)
Wskazuje stan naładowania akumulatora podłączonego telefonu komórkowego.
2. (opcja źródła)

Otwiera menu opcji źródła. Dostępne elementy różnią się w zależności od źródła.

3. Obszar specyficzny dla aplikacji

Wyświetla elementy sterowania odtwarzaniem / wskazania lub pokazuje stan urządzenia. Wyświetlane elementy różnią się w zależności od źródła.

4. Zegar

Wyświetla czas ustawiony w ustawieniu Date/Time.

5. (instrukcja podłączenia smartfona) (XAV-AX8100(UC)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))

Wyświetla instrukcje podłączenia Apple CarPlay, Android Auto lub WebLink™.

6. (powrót do ekranu odtwarzania)

Przełącza pomiędzy ekranem HOME a ekranem odtwarzania.

7. Klawisze wyboru źródeł i ustawień

Zmienia źródło lub wprowadza różne ustawienia.
Przesuń palcem, aby wybrać ikonę ustawień i inne ikony.
Dotknij ikony źródła, które chcesz wybrać.


XAV-AX8100(UC):

Ikona na wyświetlaczu Nazwa
Android Auto
Apple CarPlay
Radio
SXM
Bluetooth
HDMI
Rear Camera
USB
WebLink
Phone
Settings


XAV-AX8150(EUR):

Ikona na wyświetlaczu Nazwa
Android Auto
Apple CarPlay
Radio
DAB+
Bluetooth
Phone
USB
WebLink
HDMI
Rear Camera
Settings


XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN):

Ikona na wyświetlaczu Nazwa
Android Auto*
Apple CarPlay*
Radio
Bluetooth
HDMI
Phone
USB
WebLink*
Rear Camera
Settings

*Może nie być dostępne w Twoim kraju lub regionie.

8. Klawisze wyboru dźwięku

Zmiana dźwięku.

9. ( EXTRA BASS )

Zmienia ustawienie EXTRA BASS.

10. ( EQ10/Subwoofer )

Zmienia ustawienie EQ10/Subwoofer.

11. (monitor wyłączony)

Wyłącza monitor. Gdy monitor jest wyłączony, dotknij dowolnej części wyświetlacza, aby go ponownie włączyć.