Strony internetowe poświęcone obsłudze klienta

Można uzyskać dostęp do następujących stron internetowych obsługi klienta, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej dla posiadanego systemu.

Dla klientów w USA/Kanadzie/Ameryce Łacińskiej:
https://www.sony.com/am/support
Dla klientów w Europie:
https://www.sony.eu/support
Dla klientów w innych krajach/regionach:
https://www.sony-asia.com/support

Dla klientów w USA

Jeśli masz jakiekolwiek pytania/problemy dotyczące tego produktu, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Przeczytaj sekcję Rozwiązywanie problemów w niniejszym dokumencie Przewodnik pomocniczy.
  2. Skontaktuj się (tylko USA);
    Telefon 1-800-222-7669
    Adres URL https://www.SONY.com


Dla klientów w Europie

Zarejestruj swój produkt online pod adresem:
https://www.sony.eu/mysony