Odtwarzanie wielokrotne i odtwarzanie losowe

  1. Podczas odtwarzania dotknij kilkukrotnie (powtórz) lub (kolejność losowa), aż wyświetlony zostanie żądany tryb odtwarzania.
    Rozpoczęcie odtwarzania w wybranym trybie odtwarzania może potrwać pewien czas.

Dostępne tryby odtwarzania różnią się w zależności od wybranego źródła dźwięku i podłączonego urządzenia.