Brak dźwięku, dźwięk przeskakuje, słychać trzaski.

 • Połączenie nie zostało wykonane poprawnie.
 • Sprawdź połączenie między tym urządzeniem a podłączonym sprzętem i ustaw selektor wejścia urządzenia na źródło odpowiadające temu urządzeniu.
 • Instalacja jest nieprawidłowa.
  • Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż 30° na stabilnej części samochodu.
 • Urządzenie znajduje się w trybie pauzy / przewijania do tyłu / przewijania do przodu.
 • Ustawienia wyjść nie zostały poprawnie wprowadzone.
 • Głośność jest zbyt niska.
 • Funkcja ATT jest aktywna.
 • Format nie jest obsługiwany.
  • Sprawdź, czy format jest obsługiwany przez to urządzenie.