Parowanie nie powiodło się z powodu przekroczenia limitu czasu.

  • W zależności od podłączonego urządzenia, limit czasu parowania może być krótki. Spróbuj wykonać parowanie w określonym czasie.