Jakość dźwięku z telefonu jest niska.

  • Jakość dźwięku z telefonu zależy od warunków odbioru sygnału przez telefon komórkowy.
    • Jeśli odbiór jest słaby przemieść samochód do miejsca, w którym sygnał telefonu komórkowego jest lepszy.