Tuner samochodowy SiriusXM (XAV-AX8100(UC))

Channel Locked Please Enter the Lock Code
 • Żądany kanał jest zablokowany przez funkcję Parental Control radia. Patrz „Ustawianie kontroli rodzicielskiej”, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Parental Control oraz sposobu dostępu do zablokowanych kanałów.
Channel Not Available
 • Żądany kanał nie jest prawidłowym kanałem usługi SiriusXM lub kanał, którego słuchano dotychczas nie jest już dostępny.
 • Ten komunikat może być wyświetlany przez krótką chwilę podczas pierwszego połączenia z nowym tunerem samochodowym SiriusXM.
  Odwiedź stronę www.siriusxm.com w USA lub stronę www.siriusxm.ca w Kanadzie, aby uzyskać informacje na temat oferty kanałów SiriusXM.
Channel Not Subscribed Call SiriusXM to Subscribe
 • Żądany kanał nie znajduje się w posiadanym pakiecie subskrypcji SiriusXM lub kanał, którego słuchano dotychczas nie znajduje się już w pakiecie subskrypcji SiriusXM.
  Jeśli masz pytania dotyczące pakietu subskrypcyjnego lub chcesz zasubskrybować ten kanał, skontaktuj się z SiriusXM.
  W USA można dokonać aktywacji online lub dzwoniąc infolinię dla klientów usługi SiriusXM:W przypadku subskrypcji kanadyjskich, skontaktuj się z:
Check Antenna
 • Radio wykryło usterkę anteny SiriusXM (zewnętrznej).
 • Kabel anteny (zewnętrznej) mógł zostać odłączony lub uszkodzony.
  • Potwierdź, że kabel anteny (zewnętrznej) jest podłączony do tunera samochodowego SiriusXM.
  • Sprawdź kabel anteny (zewnętrznej) pod kątem uszkodzeń i załamań.
  • Wymień antenę (zewnętrzną), jeśli kabel jest uszkodzony. Produkty SiriusXM są dostępne u lokalnego sprzedawcy samochodowych zestawów audio lub online pod adresem
   https://shop.siriusxm.com/all-parts/
Check Tuner
 • Radio ma problem z komunikowaniem się z tunerem samochodowym SiriusXM.
 • Tuner mógł zostać odłączony lub uszkodzony.
  • Sprawdź, czy kabel tunera samochodowego SiriusXM jest dobrze podłączony do radia.
Incorrect Pass Code entered
 • Wprowadzenie kodu dostępu nie powiodło się.
  • Sprawdź, czy kod dostępu został wprowadzony poprawnie.
  • W przypadku zapomnienia kodu dostępu należy wykonać funkcję [SXM Reset] w [General].
   Należy pamiętać, że wykonanie funkcji [SXM Reset] spowoduje zainicjowanie ustawień SiriusXM i zapisanej zawartości w tunerze samochodowym SiriusXM.
No Signal
 • Tuner samochodowy SiriusXM ma problem z odbiorem sygnału satelitarnego SiriusXM.
  • Sprawdź, czy pojazd znajduje się na zewnątrz, a niebo nie jest zasłonięte.
  • Sprawdź, czy antena SiriusXM (zewnętrzna) z mocowaniem magnetycznym jest zamontowana na metalowej powierzchni na zewnątrz pojazdu.
  • Przesuń antenę SiriusXM (zewnętrzną) z dala od przeszkód.
  • Sprawdź kabel anteny (zewnętrznej) pod kątem uszkodzeń i załamań.
  • Zapoznaj się z instrukcją instalacji tunera samochodowego SiriusXM, aby uzyskać więcej informacji na temat anteny (zewnętrznej).
  • Wymień antenę (zewnętrzną), jeśli kabel jest uszkodzony. Produkty SiriusXM są dostępne u lokalnego sprzedawcy samochodowych zestawów audio lub online pod adresem
   https://shop.siriusxm.com/all-parts/
Subscription Updated Press Enter to Continue
 • Radio wykryło zmianę w statusie subskrypcji SiriusXM.
  • Naciśnij Enter, aby usunąć wiadomość.
   W przypadku pytań dotyczących subskrypcji, skontaktuj się z SiriusXM.
   W USA można dokonać aktywacji online lub dzwoniąc na infolinię dla klientów usługi SiriusXM:
   Odwiedź stronę www.siriusxm.com/activatenow
   Zadzwoń na infolinię dla klientów usługi SiriusXM pod numer: 1-866-635-2349
   W przypadku subskrypcji kanadyjskich, skontaktuj się z:
   Odwiedź stronę www.siriusxm.ca/activate
   Zadzwoń do działu obsługi klienta SiriusXM pod numer: 1-888-539-7474