Przygotowywanie urządzenia Bluetooth®

Można odtwarzać muzykę, nawiązywać połączenia w trybie głośnomówiącym na zgodnym urządzeniu BLUETOOTH, takim jak smartfony, telefony komórkowe i urządzenia audio (określanymi odtąd jako „urządzenie BLUETOOTH”, jeśli nie określono inaczej). Szczegółowe informacje na temat podłączania można znaleźć instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem. Przed podłączeniem urządzenia należy zmniejszyć głośność tego urządzenia; w przeciwnym razie głośność może być duża.