Nie można odtwarzać z podłączonego urządzenia HDMI.

  • Sprawdź obsługiwane formaty plików przez podłączone urządzenie HDMI.
    • Urządzenia HDMI sformatowane na system plików inny niż 480p, 576p lub 720p nie są obsługiwane.
  • Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się [No Video Signal], ustaw rozdzielczość urządzenia HDMI, aby odpowiadała rozdzielczości urządzenia.
  • Sprawdź, czy kabel HDMI jest prawidłowo włożony w urządzenie. Zaleca się także stosowanie atestowanego kabla HDMI.