Ustawianie kontroli rodzicielskiej

Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia ograniczenie dostępu do kanałów SiriusXM przeznaczonych dla dorosłych. Po włączeniu funkcja kontroli rodzicielskiej wymaga wprowadzenia kodu dostępu w celu odbioru zablokowanych kanałów. Informacje na temat konfigurowania kodu dostępu i blokowania kanałów można znaleźć poniżej.

 1. Dotknij (opcja) na ekranie radia SiriusXM, a następnie dotknij [Parental Control].

  Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu dostępu.
 2. Wprowadź 4-cyfrowy kod dostępu, dotykając klawiszy numerycznych, a następnie dotknij [OK].
  Zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem kodu dostępu.
 3. Ponownie wprowadź 4-cyfrowy kod dostępu, a następnie dotknij [OK].
  Kontrola rodzicielska zostanie zastosowana, a kanały zostaną zablokowane.

Odblokowanie kanałów/Ponowne blokowanie kanałów

 1. Dotknij (opcja), a następnie dotknij [Parental Control].
  Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu dostępu.
 2. Wprowadź 4-cyfrowy kod dostępu, dotykając klawiszy numerycznych, a następnie dotknij [OK].


Zmiana kodu dostępu

 1. Dotknij (opcja), dotknij [Pass Code Change], a następnie wprowadź bieżący kod dostępu.
 2. Wprowadź nowy kod dostępu, a następnie dotknij [OK].
  Zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem kodu dostępu.
 3. Ponownie wprowadź nowy kod dostępu, a następnie dotknij [OK].