Słuchanie audycji radiowych

Naciśnij HOME, a następnie dotknij [Radio].

Kontrola odbioru/wskazania

Ilustracja ekranu radia

A. Bieżące pasmo

Zmień pasmo (FM1, FM2, FM3, AM1 lub AM2).

B. Bieżąca częstotliwość, nazwa usługi programu*, wskazanie RDS (Radio Data System)*

*Dostępne tylko podczas odbioru RDS.

C. (opcja radia)

Otwórz menu opcji radia.

D. SEEK-/SEEK+

Dostrój automatycznie.

E. / (lewo/prawo)

Dostrój ręcznie.
Dotknij i przytrzymaj, aby ciągle pomijać częstotliwości.

F. Numery zaprogramowanych stacji

Wybierz zaprogramowaną stację. Przesuń w prawo/w lewo, aby wyświetlić inne zaprogramowane stacje.
Dotknij i przytrzymaj, aby zapisać bieżącą częstotliwość pod tą zaprogramowaną stacją.