Apple CarPlay

Apple CarPlay umożliwia użycie iPhone w samochodzie w sposób, który umożliwia skupianie się na drodze.

Uwagi dotyczące użytkowania Apple CarPlay

  • Zapoznaj się ze stroną Apple CarPlay, aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych wersji iOS. Przed użyciem zaktualizuj iOS do najnowszej wersji.
  • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Apple CarPlay, zapoznaj się z instrukcją dostarczoną z iPhone lub odwiedź stronę Apple CarPlay.
  • Ponieważ używany jest GPS w iPhone, umieść iPhone w miejscu, w którym może z łatwością odebrać sygnał GPS.
  1. Podłącz iPhone do portu USB.
    Aby podłączyć iPhone, użyj kabla połączeniowego USB dla iPhone (brak w zestawie).
  2. Naciśnij HOME, a następnie dotknij ikony Apple CarPlay.
    Ekran iPhone zostanie wyświetlony na ekranie urządzenia. Dotknij i kontroluj aplikacje.

Użycie logo Apple CarPlay oznacza, że interfejs użytkownika pojazdu spełnia standardy wydajności Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie pojazdu, ani za jego zgodność z normami i obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że współpraca tego produktu z iPhone może mieć wpływ na funkcjonowanie łączności bezprzewodowej.