Android Auto™

Android Auto rozszerza platformę Android w samochodzie w sposób specjalnie zaprojektowany do jazdy.

Uwagi dotyczące użytkowania Android Auto

 • Zapoznaj się ze stroną Android Auto, aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych wersji OS. Przed użyciem zaktualizuj OS do najnowszej wersji.
 • Telefon Android musi obsługiwać Android Auto.
 • Pobierz aplikację Android Auto na Google Play.
 • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Android Auto, zapoznaj się z instrukcją dostarczoną z Android phone lub odwiedź stronę Android Auto.
 • Ponieważ używany jest GPS w telefonie Android, umieść telefon Android w miejscu, w którym może z łatwością odebrać sygnał GPS.
 • Android Auto może nie być dostępne w Twoim kraju lub regionie.
 1. Podłącz telefon Android do portu USB.
  Aby podłączyć telefon Android, użyj odpowiedniego kabla połączeniowego (brak w zestawie).
 2. Naciśnij HOME, a następnie dotknij ikony Android Auto.
  Interfejs Android Auto zostanie wyświetlony w trybie pełnoekranowym na ekranie urządzenia. Dotknij i kontroluj aplikacje.