Drugie urządzenie BLUETOOTH nie może wykryć tego urządzenia.

  • Ustaw [Bluetooth Connection] na [ON].
  • Podczas nawiązywania połączenia BLUETOOTH, to urządzenie nie może być wykryte przez inne urządzenie. Zakończ bieżące połączenie i wyszukaj to urządzenie z drugiego urządzenia.
  • W zależności od smartfona lub telefonu komórkowego może być konieczne usunięcie tego urządzenia z historii w podłączonym smartfonie lub telefonie komórkowym, a następnie ponowne ich sparowanie.