Wyłączanie zestawu nagłownego

  1. Naciśnij przycisk (zasilanie) i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zgaśnie.

Wskazówka

  • Można także wyłączyć zestaw nagłowny za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • Zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, gdy nie będzie noszony przez 15 minut. To ustawienie można zmienić przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • Podczas przechowywania zestawu nagłownego w torebce itp. należy wyłączyć zestaw nagłowny. Funkcja wykrywania noszenia może reagować nieprawidłowo.