Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw nagłowny korzysta z technologii bezprzewodowej BLUETOOTH®, umożliwiającej następujące funkcje.

Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio ze smartfona lub odtwarzacza muzyki, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.

Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne bez użycia rąk, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.