Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, naciśnij równocześnie przycisk (zasilanie) i przycisk CUSTOM (użytkownika) w czasie ładowania. Zestaw nagłowny zostanie zresetowany. Informacje dotyczące rejestracji urządzenia (parowania) nie są usuwane.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.