Parowanie i nawiązywanie połączenia z komputerem (Windows 10)

Operacja rejestrowania urządzenia w celu jego podłączenia jest nazywana „parowaniem”. Najpierw sparuj urządzenie, aby je użyć z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • Komputer zapewnia funkcję Bluetooth, która obsługuje połączenia w celu odtwarzania muzyki (A2DP).
 • Podczas korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, komputer wyposażono w funkcję Bluetooth obsługującą połączenia telefoniczne (HFP/HSP).
 • Komputer znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi komputera jest dostępna.
 • W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 1. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania. W tym przypadku przejdź do kroku 2 .

  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 7 sekund.

  Sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) zamiga dwa razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

 2. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
 3. Zarejestruj zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Settings].
  2. Kliknij opcję [Devices].

  3. Kliknij kartę [Bluetooth], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth, a następnie wybierz [WH-1000XM4].

   Po wyświetleniu [WH-1000XM4] i [LE_WH-1000XM4], wybierz [WH-1000XM4].

   [LE_WH-1000XM4] wyświetli się najpierw, ale poczekaj do momentu wyświetlenia [WH-1000XM4].

   Wyświetlenie [WH-1000XM4] może zająć od około 30 sekund do 1 minuty.

   Jeżeli [WH-1000XM4] nie wyświetli się, spróbuj ponownie od kroku 1 .

  4. Kliknij opcję [Pair].

  Jeżeli wprowadzenie klucza dostępu (*) jest wymagane, wpisz „0000”.

  Zestaw nagłowny i komputer zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

  Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)”.

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
 • W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od kroku 1 .
 • Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Sparowanie z 9 urządzeniem.
   Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.
  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych.
   Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z 1 sparowanego urządzenia.