Noszenie zestawu nagłownego

 1. Załóż zestaw nagłowny na uszy.

  Wyreguluj długość pałąka.

  Załóż zestaw nagłowny na głowę, umieszczając słuchawkę oznaczoną (lewa) na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną (prawa) na prawym uchu. Po stronie z oznaczeniem (lewej) jest wyczuwalna wypukłość.

  Ilustracja wskazująca lokalizację wyczuwalnej wypukłości (A) na lewej słuchawce

  A: wyczuwalna wypukłość

Podczas zakładania i zdejmowania zestawu nagłownego

Przy ustawieniu fabrycznym wbudowany czujnik zbliżeniowy w lewej słuchawce i wbudowane czujniki przyspieszenia na lewej i prawej słuchawce wykrywają, gdy zestaw nagłowny jest zakładany na uszy lub zdejmowany, a zestaw nagłowny automatycznie kontroluje działanie panelu sterowania czujnika dotykowego, wyłączanie, wstrzymywanie odtwarzania muzyki itp. (wykrywanie noszenia).


Po założeniu zestawu nagłownego

 • Wskaźnik obok przycisku (zasilanie) wyłącza się.
 • Można używać panelu sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego do odtwarzania muzyki, wykonywania i odbierania połączeń itd.

Po zdjęciu zestawu nagłownego

 • Podczas słuchania muzyki, gdy zestaw nagłowny znajduje się na uszach, po wyjęciu jednej słuchawki zestaw nagłowny wstrzyma automatycznie odtwarzanie muzyki. Po ponownym założeniu zestaw nagłowny wznawia odtwarzanie muzyki.
 • Zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, gdy nie będzie noszony przez 15 minut, aby oszczędzić akumulator.
 • Aby uniknąć nieprawidłowej reakcji zestawu nagłownego, nie można odtwarzać muzyki, wykonywać i odbierać połączeń ani wykonywać innych operacji, nawet po stuknięciu panelu sterowania czujnika dotykowego, gdy zestaw nagłowny nie jest założony.
 • Podczas prowadzenia rozmowy, gdy zestaw nagłowny znajduje się na uszach, po zdjęciu zestawu nagłownego rozmowa zostaje automatycznie przełączona na smartfon lub telefon komórkowy. Po ponownym założeniu zestawu nagłownego na uszy rozmowa jest przełączana na zestaw nagłowny.

Wskazówka

 • Korzystając z aplikacji „Sony | Headphones Connect” możesz zmienić ustawienia funkcji automatycznego wstrzymania i wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia oraz funkcji automatycznego wyłączania poprzez wykrywanie noszenia (funkcja oszczędzania akumulatora).

Uwaga

 • W następujących przypadkach funkcja wykrywania noszenia może reagować nieprawidłowo.
  • Gdy zestaw nagłowny jest umieszczony wokół szyi, a podbródek trafia w obudowę

  • Po włożeniu palca pod nakładkę na ucho na lewej słuchawce

  • Po zdjęciu zestawu nagłownego i umieszczeniu go w torbie itp.

  • Po zdjęciu zestawu nagłownego i zawieszeniu go na torbie itp.

 • Kiedy nosisz zestaw nagłowny z twarzą skierowaną do góry lub do dołu jak pokazano poniżej lub po założeniu zestawu nagłownego do góry nogami, funkcja wykrywania noszenia może nie działać poprawnie, a obsługa panelu sterowania czujnika dotykowego i przycisku CUSTOM (użytkownika) może nie być możliwa. Załóż zestaw nagłowny poprawnie, gdy twarz jest skierowana do przodu, lub naciśnij krótko przycisk (zasilanie).
  • Noszenie zestawu nagłownego podczas leżenia lub z twarzą skierowaną do góry

  • Noszenie zestawu nagłownego z twarzą skierowaną do dołu

 • Kiedy nosisz zestaw nagłowny założony na czapkę, szalik, włosy itp., funkcja wykrywania noszenia może nie działać poprawnie, a obsługa panelu sterowania czujnika dotykowego może nie być możliwa. Załóż zestaw nagłowny w taki sposób, aby uszy znalazły się wewnątrz nakładek na uszy.
 • Gdy dostarczony kabel słuchawek jest podłączony do zestawu nagłownego, wykrywanie noszenia nie działa.
 • Funkcja automatycznego wstrzymania i wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia jest dostępna po połączeniu za pomocą Bluetooth.
 • Podłączone urządzenie lub używana aplikacja do odtwarzania mogą nie obsługiwać funkcji automatycznego wstrzymania i wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia.
 • Podczas podłączania i zdejmowania zestawu nagłownego, połączenie jest przełączane tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja automatycznego wyłączania poprzez wykrywanie noszenia.
 • Jeżeli element czujnika zbliżeniowego w obudowie lewej słuchawki zaparuje lub pojawią się na nim kropelki wody z powodu kondensacji lub wilgoci z potu itp., wykrywanie zużycia może nie działać poprawnie. Gdy element czujnika zaparuje lub pojawią się na nim kropelki wody, pozostaw element czujnika zbliżeniowego skierowany do góry, aż wilgoć zniknie.

  Ilustracja wskazująca lokalizację elementu czujnika zbliżeniowego (A) w obudowie lewej słuchawki

  A: Element czujnika zbliżeniowego