Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby cieszyć się nowymi funkcjami lub rozwiązać pewną liczbę problemów z zestawem nagłownym.

Zawsze używaj zestawu nagłownego z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania zestawu nagłownego oraz sposobu aktualizacji oprogramowania znajdują się w informacjach na stronie wsparcia.


Gdy ustawienie [Automatic download of software] jest włączone (ustawienie domyślne) w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, pobieranie i przesyłanie oprogramowania rozpocznie się automatycznie.

Możesz także zaktualizować oprogramowanie zestawu nagłownego w następujący sposób.

  1. Pobierz oprogramowanie aktualizacji z serwera na smartfon, na którym zainstalowano aplikację „Sony | Headphones Connect”.
  2. Prześlij oprogramowanie aktualizacji ze smartfona do zestawu nagłownego.
  3. Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.