Rozmowa z inną osobą podczas noszenia zestawu nagłownego (Speak-to-Chat)

Jeśli funkcja Speak-to-Chat została wcześniej włączona, tryb Speak-to-Chat uruchamia się automatycznie, gdy mówisz do kogoś. Zestaw nagłowny wstrzymuje lub wycisza odtwarzaną muzykę i rejestruje głos rozmówcy przy użyciu mikrofonu, aby ułatwić słuchanie.

Aby włączyć funkcję Speak-to-Chat

Aby aktywować tryb Speak-to-Chat, należy z wyprzedzeniem włączyć funkcję automatycznego wykrywania dźwięku zestawu nagłownego.

Przy ustawieniu fabrycznym funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona. Aby ją włączyć, połóż 2 palce na panelu sterowania czujnika dotykowego do momentu włączenia wskazówki głosowej: „Speak-to-chat activated” (Funkcja Rozmawiaj na czacie aktywowana).

Aby wyłączyć funkcję Speak-to-Chat

Połóż ponownie 2 palce na panelu sterowania czujnika dotykowego do momentu włączenia wskazówki głosowej: „Speak-to-chat deactivated” (Funkcja Rozmawiaj na czacie wyłączona).


Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0015/h_zz/

Wskazówka

 • Jeżeli tryb Speak-to-Chat nie włączy/wyłączy się prawidłowo, postępuj zgodnie z opisem poniżej.
  • Lekko rozsuń obydwa palce

  • Bezpośrednio dotknij panel sterowania czujnika dotykowego

  • Dotknij panel sterowania czujnika dotykowego opuszkami palców

 • Tryb Speak-to-Chat zakończy się w następujących przypadkach.
  • Gdy zestaw nagłowny nie wykryje dźwięku mowy osoby z założonym zestawem nagłownym przez 30 sekund lub dłużej
  • Gdy użytkownik używa przycisków zestawu nagłownego lub panelu sterowania czujnika dotykowego
 • Możesz również używać aplikacji „Sony | Headphones Connect” do włączania i wyłączania, zmiany czułości automatycznego wykrywania dźwięku oraz zmiany czasu do zakończenia trybu Speak-to-Chat.

Uwaga

 • Tryb Speak-to-Chat aktywuje się po wykryciu dźwięku mowy osoby noszącej zestaw nagłowny, ale w rzadkich przypadkach może aktywować się po rozpoznaniu mowy innych osób, dźwięków otoczenia, komunikatów środków transportu itd. Wyłącz Speak-to-Chat w sytuacji, w której tryb Speak-to-Chat często przypadkowo się aktywuje.
 • Ze względu na hałas otoczenia, mowa osoby noszącej zestaw nagłowny może nie zostać wykryta i tryb Speak-to-Chat może się nie aktywować. W takim przypadku spróbuj mówić dłużej i głośniej. W niektórych środowiskach, na przykład bardzo hałaśliwych, takich jak w samolocie, tryb Speak-to-Chat może się nie aktywować, nawet po wypowiadaniu dłuższych zdań i głośniej.
 • Odtwarzanie muzyki jest wstrzymywane wtedy, gdy tryb Speak-to-Chat jest aktywny tylko po podłączeniu za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
 • Podłączone urządzenie lub używana aplikacja do odtwarzania mogą nie obsługiwać funkcji wstrzymywania odtwarzania muzyki.