Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami Bluetooth

Dzięki funkcji Bluetooth urządzenia Bluetoothmożna słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

Rejestrowanie (parowanie) urządzenia

Aby użyć funkcji Bluetooth, oba podłączone urządzenia muszą zostać wcześniej zarejestrowane. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana „rejestracją urządzenia (parowaniem)”.

Jeśli urządzenie do podłączenia nie obsługuje technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC), sparuj zestaw nagłowny i urządzenie ręcznie.

Jeśli urządzenie obsługuje technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC), można sparować zestaw nagłowny i urządzenie i nawiązać połączenie Bluetooth, dotykając zestaw nagłowny urządzeniem.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia i zestawu nagłownego nie ma potrzeby ponownego ich parowania. Połącz się z urządzeniami już sparowanymi z zestawem nagłownym, korzystając z metod stosownych dla każdego urządzenia.