Połączenie jednym dotknięciem (NFC) ze smartfonem Android

Po zetknięciu zestawu nagłownego ze smartfonem zestaw nagłowny zostanie automatycznie włączony, po czym nastąpi sparowanie urządzeń i nawiązanie połączenia Bluetooth.


Zgodne smartfony

 • Smartfony obsługujące technologię NFC z zainstalowanym systemem Android w wersji 4.1 lub nowszej

Co to jest NFC?

NFC (Near Field Communication) to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację zbliżeniową o krótkim zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami, na przykład smartfonami czy elektronicznymi zawieszkami. Dzięki funkcji NFC można szybko nawiązać połączenie do wymiany danych, np. sparować urządzenia Bluetooth, poprzez zetknięcie ze sobą urządzeń obsługujących technologię NFC (w punkcie oznaczonym znakiem N lub w wyznaczonym miejscu na obu urządzeniach).

 1. Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.
 2. Włącz funkcję NFC w smartfonie.
  1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection].
  2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję NFC.

 3. Zetknij smartfon z zestawem nagłownym.
  • Dotknij smartfonem części zestawu nagłownego oznaczonej znakiem N. Pozostaw zestaw nagłowny zetknięty ze smartfonem, aż smartfon zareaguje.
  • Informacje na temat wyznaczonego miejsca na smartfonie, które należy dotykać, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć procedurę parowania i nawiązywania połączenia.

  Po połączeniu zestawu nagłownego ze smartfonem wskaźnik (niebieski) zacznie powoli migać. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

  • Aby odłączyć, ponownie zetknij smartfon z zestawem nagłownym. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).
  • Aby połączyć się ze sparowanym smartfonem, wykonaj czynność z punktu 3.
  • Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
 • Jeśli nie można podłączyć zestawu nagłownego, spróbuj wykonać poniższe czynności.
  • Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany, i powoli przesuń go po części oznaczonej znakiem N.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
  • Sprawdź, czy włączono funkcję Bluetooth na smartfonie.
 • Po zetknięciu zestawu nagłownego ze smartfonem obsługującym technologię NFC i podłączonym do innego urządzenia NFC kompatybilnego z zestawem nagłownym smartfon zakończy połączenie Bluetooth z aktualnie podłączonymi urządzeniami i połączy się z zestawem nagłownym poprzez połączenie jednym dotknięciem NFC(przełączanie połączenia jednym dotknięciem).