Korzystanie z funkcji Amazon Alexa

Korzystając z aplikacji Amazon Alexa, która jest zainstalowana w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.


Zgodne smartfony

 • Wersja systemu operacyjnego, która obsługuje najnowszą wersję aplikacji Amazon Alexa w Android lub iOS
 • Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.
  1. Otwórz sklep z aplikacjami na urządzeniu mobilnym.
  2. Wyszukaj aplikację Amazon Alexa.
  3. Wybierz Zainstaluj.
  4. Wybierz Otwórz.
 1. Włącz zestaw nagłowny i podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.
 2. Otwórz aplikację Amazon Alexa.

  Kiedy używasz funkcji Amazon Alexa po raz pierwszy, musisz zalogować się za pomocą swojego konta Amazon i przejść do kroku 3 , aby skonfigurować zestaw nagłowny do aplikacji Amazon Alexa.

  W przypadku wcześniejszego skonfigurowania funkcji Amazon Alexa, ale konfigurowania przycisku CUSTOM (użytkownika), aby działał inaczej niż Amazon Alexa, zapoznaj się z sekcją wskazówek poniżej, aby ponownie skonfigurować przycisk CUSTOM (użytkownika) na Amazon Alexa.

 3. Wykonaj ustawienia początkowe dla funkcji Amazon Alexa.
  1. Dotknij ikony menu w lewym górnym rogu ekranu aplikacji Amazon Alexa, a następnie dotknij opcji [Add Device].

  2. Na ekranie [What type of device are you setting up?] wybierz opcję [Headphones].

  3. Z [AVAILABLE DEVICES] na ekranie [Select your device], wybierz [WH-1000XM4].

   Po wyświetleniu [WH-1000XM4] i [LE_WH-1000XM4] w [AVAILABLE DEVICES], wybierz [WH-1000XM4].

   [LE_WH-1000XM4] wyświetli się najpierw, ale poczekaj do momentu wyświetlenia [WH-1000XM4].

   Wyświetlenie [WH-1000XM4] może zająć od około 30 sekund do 1 minuty.

   Jeśli nie możesz znaleźć pozycji [WH-1000XM4], zestaw nagłowny nie jest połączony ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth. Podłącz zestaw nagłowny do smartfona za pomocą połączenia Bluetooth.

  4. Na ekranie [Set up Alexa on your WH-1000XM4], dotknij [CONTINUE].

  5. Po pojawieniu się ekranu[This will override the current voice assistant on this accessory], dotknij [CONTINUE].

  6. Na ekranie [Setup Complete] dotknij opcji [DONE].

   Po wykonaniu ustawień początkowych przycisk CUSTOM (użytkownika) na zestawie nagłownym jest ustawiony jako przycisk Amazon Alexa.

 4. Naciśnij przycisk funkcji CUSTOM (użytkownika), aby użyć Amazon Alexa.

  • Naciśnij krótko, aby wydać polecenie głosowe.
   Przykład:
   „Jaka jest pogoda”
   „Odtwarzaj muzykę (*)”
   * Potrzebujesz subskrypcji Amazon lub Prime Music.
  • W przypadku niewykrycia głosu zostanie ono automatycznie anulowane.

Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa i jej możliwościach można znaleźć na następującej stronie internetowej:

https://www.amazon.com/b?node=16067214011

Więcej informacji o funkcji Amazon Alexa można znaleźć na następującej stronie internetowej:

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK

Wskazówka

 • Po skonfigurowaniu zestawu nagłownego na Amazon Alexa przycisk CUSTOM (użytkownika) zostanie automatycznie skonfigurowany dla funkcji Amazon Alexa. Można przywrócić przycisk z powrotem do pierwotnej funkcji, zmieniając go za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Podobnie można ponownie skonfigurować przycisk na Amazon Alexa, jeżeli wcześniej połączono funkcję Amazon Alexa, ale zmieniono ją na inną funkcję.
 • Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa„Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie).

Uwaga

 • Jeżeli przycisk CUSTOM (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można używać funkcji tłumienia szumów, trybu dźwięków otoczenia i optymalizatora NC z poziomu zestawu nagłownego.
 • Jeżeli przycisk CUSTOM (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można użyć funkcji pomocy głosowej (Google app).
 • Jeżeli przycisk CUSTOM (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można używać funkcji Asystenta Google z poziomu zestawu nagłownego.
 • Funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach. Funkcje Alexa i funkcjonalność mogą się różnić w zależności od lokalizacji.