Użycie funkcji tłumienia szumów

Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

  1. Włącz zestaw nagłowny.

    Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

    Funkcja tłumienia szumów zostanie włączona automatycznie.

Aby wyłączyć funkcję tłumienia szumów

Naciśnij przycisk CUSTOM (użytkownika) kilka razy, aby wyłączyć funkcję tłumienia szumów.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej i wygenerowanie wskazówki głosowej.


Tryb dźwięków otoczenia: WŁ

Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ

Funkcja tłumienia szumów: WŁ.


Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać funkcji tłumienia szumów.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0012/h_zz/

Wskazówka

  • Jeżeli dostarczony kabel słuchawkowy zostanie podłączony podczas korzystania z funkcji tłumienia szumów przy włączonym połączeniu Bluetooth, funkcja Bluetooth zostanie wyłączona, ale nadal można korzystać z funkcji tłumienia szumów.
  • W przypadku korzystania z zestawu nagłownego jak ze zwykłych słuchawek, należy wyłączyć zestaw nagłowny i użyć dostarczonego kabla słuchawkowego.
  • Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

  • Jeżeli przycisk CUSTOM (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. W takim przypadku ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia można zmienić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • Jeżeli przycisk CUSTOM (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. W takim przypadku ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia można zmienić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.