Ładowanie zestawu nagłownego

Ostrzeżenie

Zestaw nagłowny nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeśli do zestawu nagłownego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu nagłownego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.

 • Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
  Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 • Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
 • Podczas korzystania z zestawu nagłownego, gdy jest się spoconym
  W przypadku dotknięcia zestawu nagłownego mokrymi dłońmi lub włożenia zestawu nagłownego do kieszeni mokrego ubioru zestaw nagłowny może zostać zamoczony.

Zestaw nagłowny zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny przed jego użyciem.

 1. Podłączanie zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

  Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C i dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

  • Wskaźnik ładowania (w kolorze czerwonym) zestawu nagłownego będzie się świecić.
  • Procedura ładowania trwa około 3 godz. (*), a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika.

  *Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

  Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB Type-C.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB

Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 1,5 A lub większym

(Jeśli prąd wyjściowy jest mniejszy niż 1,5 A, czas ładowania wzrośnie, a czas odtwarzania muzyki po 10 minutach ładowania skróci się.)

Komputer osobisty

Komputer osobisty ze standardowym portem USB

 • Nie gwarantujemy działania na wszystkich komputerach.
 • Działanie z komputerami wyprodukowanymi na zamówienie lub zbudowanymi samodzielnie nie jest gwarantowane.

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny może być również ładowany poprzez podłączenie zestawu nagłownego do działającego komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.
 • W przypadku rozpoczęcia ładowania, gdy zestaw nagłowny jest włączony, zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony.

Uwaga

 • Ładowanie może nie być możliwe z kablami innymi niż dostarczony przewód USB Type-C.
 • Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
 • Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do gniazda sieciowego lub komputera, nie można wykonywać wszystkich czynności, takich jak włączanie zestawu nagłownego, rejestrowanie lub podłączanie do urządzeń Bluetooth oraz odtwarzanie muzyki.
 • Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i ponownie rozpocznij ładowanie.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Jednak, trwałość akumulatora poprawi się po kilku cyklach ładowania i rozładowania. Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
 • W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik ładowania (w kolorze czerwonym) zacznie migać. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
  • Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
  • Problem z akumulatorem.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik ładowania (w kolorze czerwonym) może nie zaświecić się od razu podczas ładowania. Poczekaj chwilę, aż zaświeci się wskaźnik.
 • Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
 • Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
 • Do podłączania zestawu nagłownego do komputera należy używać tylko dostarczonego przewodu USB Type-C i podłączyć urządzenia bezpośrednio. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo, gdy zestaw nagłowny będzie podłączony przez koncentrator USB.