Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

 1. Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone). Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

 3. Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.
  1. Wybierz opcję [Settings].
  2. Dotknij opcji [Bluetooth].

  3. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

 4. Dotknij opcji [WH-1000XM4].

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.

Uwaga

 • W przypadku połączenia, po wyświetleniu [WH-1000XM4] i [LE_WH-1000XM4], wybierz [WH-1000XM4].
  [LE_WH-1000XM4] wyświetli się najpierw, ale poczekaj do momentu wyświetlenia [WH-1000XM4].
  Wyświetlenie [WH-1000XM4] może zająć od około 30 sekund do 1 minuty.
  Jeżeli [WH-1000XM4] nie wyświetli się, ponownie wykonaj parowanie.
 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć urządzenia iPhone z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na urządzeniu iPhone można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.