Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
 • Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
 • Obsługiwane są tylko normalne połączenia telefoniczne. Aplikacje do nawiązywania połączeń telefonicznych na smartfonach lub komputerach osobistych nie są obsługiwane.

Dźwięk dzwonka

W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie, a wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga szybko.

Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego.

 • Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
 • Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
 • Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego tylko w przypadku połączenia Bluetooth
 1. Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.
 2. Gdy usłyszysz dźwięk dzwonka, stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie co około 0,4 sekundy), aby odebrać połączenie.

  W przypadku nadejścia połączenia podczas słuchania muzyki odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie nagłownym będzie słychać dźwięk dzwonka.

  Zestaw nagłowny wyposażono w mikrofony wielokierunkowe. Można rozmawiać nie martwiąc się o pozycję mikrofonu.

  Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

  • Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfonem lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
  • Jeśli odtwarzanie nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu nagłownego.
 3. Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.
  • Zwiększanie głośności: przesuwaj palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

  • Zmniejszanie głośności: przesuwaj palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

  • Zmiana głośności w sposób ciągły: przesuń palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

 4. Po zakończeniu rozmowy stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie co około 0,4 sekundy), aby zakończyć połączenie.

  Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

 • Podczas odbierania rozmowy za pomocą smartfona lub telefonu komórkowego, niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają połączenie za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu nagłownego. W przypadku połączenia HFP lub HSP przełącz rozmowę na zestaw nagłowny, przytrzymując palec na panelu sterowania czujnika dotykowego do momentu przełączenia lub używając smartfona bądź telefonu komórkowego.
 • Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

 • W przypadku niektórych smartfonów i telefonów komórkowych, gdy podczas odtwarzania muzyki nadejdzie połączenie przychodzące, odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
 • Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
 • Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.