Sterowanie urządzeniem audio (połączenie Bluetooth)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję obsługi urządzenia (protokół kompatybilny: AVRCP), dostępne są następujące operacje. Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia Bluetooth, więc należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do posiadanego urządzenia.

Można użyć panelu sterowania czujnika dotykowego, aby wykonać następujące operacje.

  • Odtwórz/wstrzymaj: stuknij panel sterowania czujnika dotykowego dwa razy szybko (w odstępie krótszym niż 0,4 sekundy).

  • Przeskoczenie do początku kolejnego utworu: przesuń palcem do przodu i zwolnij.

  • Przeskoczenie do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania): przesuń palcem do tyłu i zwolnij.

  • Przewijanie w przód: przesuń palcem do przodu i przytrzymaj. (Przewijanie w przód zostanie uaktywnione po chwili). Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.

  • Przewijanie w tył: przesuń palcem do tyłu i przytrzymaj. (Przewijanie w tył zostanie uaktywnione po chwili). Zwolnij nacisk w odpowiednim miejscu utworu.

  • Zwiększanie głośności: przesuwaj palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

  • Zmniejszanie głośności: przesuwaj palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

  • Zmiana głośności w sposób ciągły: przesuń palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

Uwaga

  • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
  • Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od podłączonego urządzenia, oprogramowania muzycznego lub używanej aplikacji. W niektórych przypadkach może to działać inaczej lub może nie działać, nawet gdy wykonywane są opisane powyżej operacje.