Nie słychać rozmówcy w czasie połączenia.

  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie (np. smartfon) są włączone.
  • Zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu i w zestawie nagłownym, jeżeli jest za mała.
  • Sprawdź ustawienia audio urządzenia Bluetooth, aby dźwięk był słyszalny w zestawie nagłownym w czasie połączenia.
  • Użyj urządzenia Bluetooth i ponownie nawiąż połączenie. Wybierz HFP lub HSP jako profil.
  • Jeżeli słuchasz muzyki za pomocą zestawu nagłownego, wyłącz odtwarzanie i stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie około 0,4 sekundy), aby odebrać połączenie przychodzące.