Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Podczas odtwarzania muzyki można słyszeć dźwięki otoczenia dzięki mikrofonom umieszczonym w słuchawkach lewej i prawej zestawu nagłownego.

Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Naciśnij przycisk CUSTOM (użytkownika), gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.

Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienia trybu dźwięków otoczenia, łącząc smartfon (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Tryb głosowy: niechciany szum będzie tłumiony, a wychwytywane będą ogłoszenia lub głosy ludzi podczas słuchania muzyki.

Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

Naciskaj wielokrotnie przycisk CUSTOM (użytkownika), aż tryb dźwięków otoczenia zostanie wyłączony.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej i wygenerowanie wskazówki głosowej.


Funkcja tłumienia szumów: WYŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ

Funkcja tłumienia szumów: WŁ.

Tryb dźwięków otoczenia: WŁ


Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu dźwięku otoczenia.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0012/h_zz/

Wskazówka

  • Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” są zapisywane w zestawie nagłownym. Można słuchać muzyki z zarejestrowanymi ustawieniami trybu dźwięków otoczenia nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

  • W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
  • Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.
  • Jeżeli przycisk CUSTOM (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. W takim przypadku ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia można zmienić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • Jeżeli przycisk CUSTOM (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można przełączać funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia z poziomu zestawu nagłownego. W takim przypadku ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia można zmienić w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku anuluj tryb głosowy w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Jeżeli odgłos wiatru jest nadal wyraźny, wyłącz tryb dźwięków otoczenia.